Notes


Tree:  

Matches 101 to 150 of 2,062

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 42» Next»

   Notes   Linked to 
101 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F64
 
102 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F64
 
103 00 @F70@ FAM Family F69
 
104 00 @F71@ FAM Family F69
 
105 00 @F72@ FAM Family F69
 
106 00 @F73@ FAM Family F69
 
107 00 @F74@ FAM Family F69
 
108 00 @F75@ FAM Family F69
 
109 00 @F76@ FAM Family F69
 
110 00 @F77@ FAM Family F69
 
111 00 @F78@ FAM Family F69
 
112 00 @F79@ FAM Family F69
 
113 00 @F7@ FAM Family F6
 
114 00 @F80@ FAM Family F69
 
115 00 @F81@ FAM Family F69
 
116 00 @F82@ FAM Family F69
 
117 00 @F83@ FAM Family F69
 
118 00 @F84@ FAM Family F69
 
119 00 @F85@ FAM Family F69
 
120 00 @F86@ FAM Family F69
 
121 00 @F87@ FAM Family F69
 
122 00 @F88@ FAM Family F69
 
123 00 @F89@ FAM Family F69
 
124 00 @F8@ FAM Family F6
 
125 00 @F91@ FAM Family F90
 
126 00 @F92@ FAM Family F90
 
127 00 @F93@ FAM Family F90
 
128 00 @F94@ FAM Family F90
 
129 00 @F95@ FAM Family F90
 
130 00 @F96@ FAM Family F90
 
131 00 @F97@ FAM Family F90
 
132 00 @F98@ FAM Family F90
 
133 00 @F99@ FAM Family F90
 
134 00 @F9@ FAM Family F6
 
135 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F1
 
136 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F10
 
137 01 DIV Y Family F28
 
138 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F63
 
139 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F64
 
140
Ukjet kilde: drev Hønsvall fram til Hans Kristian Andersen (stesønn) ble myndig. Vergen til Hans Kristian, Lars Larsen Bettum (Hans Kristians onkel), fant i 1842 å måtte gripe inn overfor Kristen, da han mente denne drev uforsvarlig hogst i Hønsvallskogen.
coration: none;" href="http://slekt.lha.no/calendar.php?cal=%40%23DGREGORIAN%40&year=1841&month=&day=&action=year">1841 og 1846 (Alder 31)

 
Kristensen Hønsvall i Kodal, Kristen (I500524)
 
141

Ola Ingebretssøn 1783-1821, f. 1758. Gift 1781 m. Oline Olsdatter Hovland, f. 1758. Ola levde til 1837, hustruen til 1843. - Ni barn, herav vokste syv op: 1. Marte, f. 1785, egtet 1809 enkemand Anders Sørensen Føien. 2. Ragnhild, f. 1787, egtet 1810 Morten Nilsen fra Salterø (Tromø, Østre Moland); de bodde paa Buer hvor Ragnhild døde som enke 1849 (datter Helvig, f. 1810, g. m. Hans Olsen, blir omtalt som bruker). 3. Gunnar, døde 1808 i Frankrike, 19 aar gl. 4. Maren, f. 1792, egtet 1816 Albret Torød. 5. Oline, f. 1796, egtet 1819 Rasmus Andersen Oslebakke; de bodde paa Torød, senere paa Strengsdal hvor Rasmus døde 1863. 6. Ingebret, se nedenfor. 7. Helene, f. 1801, egtet 1823 Ola Rasmussen Fevang i Sandeherred.

 
Olsdatter, Hovland, Oline (I500104)
 
142

 

ID nr:495560

Nytt ID nr. i 2014 :009 ???

Gerd Helga Hansen:

Sted: Nybo/Orelund,Sandefjord.

Grav nr.: 11275

Nytt Grav nr. i 2014: 009 ????

Felt:H

Rekke:09

 
Hansen, Gerd Helga (I7)
 
143

Stokke Bygdebok: Erik kjøpte i 1754 halve bruket (bruk 1 (1/2g.)) ved skifte etter moren for 75 rdl. Den anden halvart kjøpte han etter farens død i 1760 for 175 rdl.

 
Kristensen Øvre Løken, *Erik (I500517)
 
144

Stokke Bygdebok: Kristen arvet bruket i 1782, men har vel neppe tiltrådt før 1790. I 1829 deler Kristen bruket mellom sønnene Erik og Hans og får opphold.

>Privat: Kristen var bare 12 år da han arvet Øvre Løken bruk 1 (1/2g.)

 
Eriksen Øvre Løken, *Kristen (I500515)
 
145

62. Hovland, - Første Halvdel

Ola Olssøn 1752-77, søn av forrige, f. 1723, døde 1777; eide bruket. Gift 1746 m. Ingeborg Gunnarsdatter, f. 1724 og datter av Gunnar Jakobssøn (se ovenfor); hun døde 1805. - Barn: 1. Anne, f. 1746, egtet 76 enkmand Anders Olssøn Buer. 2. Ola, se nedenfor. 3. Ingeborg, f. 51, egtet først Hans Mattissøn, senere Arve Buer. 4. Maria, f. 55, egtet 83 Lars Sakariassøn Buer. 5. Oline, f. 58, egtet 81 Ola Ingebretssøn Buer. 6. Berte, f. 61, døde barnløs 23 aar gl.; g. m. Anders O. Torbjørnrød. 7. Gunnar, f. 65, blev bare 19 aar. 8. Marte, døde 16 aar gl.

 
Olsson, Hovland, Ole (I500103)
 
146

 

41. Strengsdal, Nøtterøy, Vestfold, Norge

 

Haakon heter brukeren i Strengsdal 1593, levde fremover til 1610. - Erik ca. 1610-45. - Halvor Erikssøn ca. 1645-75. Enken Siri levde forbi 1690, delte nok gaarden med en svigersøn. Vi kjender efter kirkeboken fire døtre efter Halvor: 1. Johanne, g. m. Halvor Paalssøn, se nedenfor. 2. Gunhild, g. m. Haakon Sørenssøn, bodde ogsaa her. 3. Ingeborg, egtet 1692 Torger Lofterød. Eli, egtet 1697 Ola Sevik.

 
Eriksson, Strengsdal, Halvor (I500109)
 
147

41. Strengsdal, Nøtterøy, Vestfold, Norge

 

Haakon heter brukeren i Strengsdal 1593, levde fremover til 1610. - Erik ca. 1610-45. - Halvor Erikssøn ca. 1645-75. Enken Siri levde forbi 1690, delte nok gaarden med en svigersøn. Vi kjender efter kirkeboken fire døtre efter Halvor: 1. Johanne, g. m. Halvor Paalssøn, se nedenfor. 2. Gunhild, g. m. Haakon Sørenssøn, bodde ogsaa her. 3. Ingeborg, egtet 1692 Torger Lofterød. Eli, egtet 1697 Ola Sevik.

 

 
Siri (I500110)
 
148

57 . Lofterød , Nøtterøy, Vestfold, Norge

Elling ca. 1675-92, stamfar til en nyere tids Lofterød-æt. Ingeborg som døde her 1720, 87 aar, maa være hustruen. Elling var gift mann før 1660, og da han ikke staar i bygdens folketalsliste for 1664, maa han være en indflytter, kanske fra Drammens-kanten, da jo en borger paa Bragernes i tiden omkr. 1675 hadde bygslen. - Vi kjender efter kirkeboken fire barn: 1. Torger Ellingssøn, se nedenfor. 2. Torstein Ellingssøn, f. ca. 1678, kom til Haavalsrød. 3. Anne, druknet 1709, 38 aar. 4. Mari, egtet 1714 Kristen Ivarssøn fra Ramnes, bodde vist der.

 
Ingeborg (I500106)
 
149

57. Lofterød, Nøætterøy, Vestfold, Norge

Elling ca. 1675-92, stamfar til en nyere tids Lofterød-æt. Ingeborg som døde her 1720, 87 aar, maa være hustruen. Elling var gift mann før 1660, og da han ikke staar i bygdens folketalsliste for 1664, maa han være en indflytter, kanske fra Drammens-kanten, da jo en borger paa Bragernes i tiden omkr. 1675 hadde bygslen. - Vi kjender efter kirkeboken fire barn: 1. Torger Ellingssøn, se nedenfor. 2. Torstein Ellingssøn, f. ca. 1678, kom til Haavalsrød. 3. Anne, druknet 1709, 38 aar. 4. Mari, egtet 1714 Kristen Ivarssøn fra Ramnes, bodde vist der.

 
Torgerson, Elling (I500105)
 
150

Stokke Bygdebok: De var vistnok barnløse. I 1857 sælger Hans en del av parten til sin bror Kristoffer for 200 spd. Resten blev solgt paa auktion i 1869 til Hans Andreasen Husum for 460 spd.

 
Kristensen Øvre Løken, Hans (I500522)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 42» Next»